Arkitekter Vanløse, Tilbygninger, Ombygninger, Tagboliger, Byggerådgivning, Arkitekthjælp, Indretning, Byggetilladelser

BYGGEPROCESSEN

KONTAKT

YDELSER

VILLAER/ENFAMILIEHUSE

”Tegnestuen levere ikke altid kun det kunden forventer, men også det han/hun ikke havde turdet drømme om”.

 

Går du med en drøm om et skræddersyet hus til dig og din familie? Et hus der passer præcis til dine ønsker og behov? Så kan tegnestuen hjælpe dig.

 

Tegnestuen udfører projekter, som altid tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov. Tegnestuens indehaver, Torben Baltsen, har med mange års erfaring og et altid stort engagement, løst opgaver for private bygherrer. Der vil blive leveret kompetent rådgivning, og tegnestuen ser det som et meget vigtigt parameter at gøre projektet økonomisk ansvarligt og arkitektonisk/teknisk forståeligt for bygherre.

 

En af tegnestuens primære opgaver er at få arkitektur, teknik og økonomi til at gå op i en større enhed.

 

Kontakt gerne tegnestuen for et uforpligtende møde og tilbud.

OM/TILBYGNINGER

Overvejer du at sælge dit hus fordi familien er ved at vokse dig ud af det? Eller overvejer du at købe et nyt ”brugt”, som måske ikke helt passer til familien?

 

Så ring eller skriv for et uforpligtende møde om mulighederne i dit nuværende eller måske fremtidige hus.

 

Der kan være muligheder i de eksisterende boliger, som ikke er umiddelbart synlige. Blot en bedre pladsudnyttelse kan ændre en bolig markant. Tegnestuen udfører projekter, som altid tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov. Der kan naturligvis indgås individuelle aftaler, hvor tegnestuens ydelser ikke på forhånd er fastlåst. Men ønsker man rådgivning hele vejen igennem projektet udfører vi alt fra skitsering henover myndighedsbehandling, projektering, byggetilsyn og frem til håndværkernes aflevering af byggeriet. Efterfølgende udføres der 1 års og eventuelt 5 års gennemgang.

 

Tegnestuens indehaver, Torben Baltsen, har med mange års erfaring og et altid stort engagement, løst opgaver for private bygherrer. Der vil blive leveret kompetent rådgivning, og tegnestuen ser det som et meget vigtigt parameter at gøre projektet økonomisk ansvarligt og arkitektonisk/teknisk forståeligt for bygherre.

 

Kontakt gerne tegnestuen for et uforpligtende møde og tilbud.

 

TAGBOLIGER

At se lukkede, mørke og kolde tørrelofter forvandle sig til åbne, lyse og moderne lejligheder med udsigt ud over byens tårne er en oplevelse man kan gentage et utal af gange, og altid få en fantastisk oplevelse.

 

Torben Baltsen specialiserede sig på et tidligt tidspunkt i at udvikle tagboliger, og har derved oparbejdet en solid erfaring indenfor planlægning og udførelse af tagboliger.

 

I 2003 blev grundstenen til en lang række af tagboligprojekter lagt.

Et projekt på ca. 2500 m2 tagboliger (20 familievenlige boliger med elevatorer til 5. sal) blev indledningen til at arbejde med en interessant niche indenfor arkitektfaget

 

Projekterne er primært udført i eksisterende tørrelofter, og er enten blevet etableret som selvstændige boliger eller som udvidelser af eksisterende 4. sals lejligheder.

 

Kontakt gerne tegnestuen for et uforpligtende møde og gennemgang af mulighederne.

 

EJENDOMSRENOVERING

Tegnestuen har med sin baggrund i mange år udført adskillige ejendomsrenoveringer – tagrenoveringer, vinduesudskiftninger, facaderenoveringer samt 10-års vedligeholdelsesplaner.

Ejendommene er både ejer, andels, og udlejningsejendomme.

 

Helt afhængig af ejerforhold og/eller bestyrelsessammensætning udføres rådgivningsarbejderne i en tilpasset form.

 

Tegnestuen leverer de ydelser der skal til for dels at skabe overblik for de rigtige fremadrettede beslutninger og dels at skabe tryghed i hele projektforløbet:

 

Generelt:

 • Afklaring af projektets omfang (evt. iht. vedligeholdelsesplan)
 • Udarbejdelse og styring af hovedtidsplan
 • Økonomistyring
 • Myndighedskontakt – herunder ansøgninger
 • Løbende opdateringer på projektets statue
 • Kommunikation/beboerhåndtering

 

Projektering & kontrahering:

 • Udarbejdelse af myndighedsprojekt
 • Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale i øvrigt
 • Vurdering af entreprisetilbud
 • Rådgivning ved kontraktskrivning med entreprenør – herunder oplæg til entreprisekontrakt
 • Rådgivning ved forsikringer, sikkerhedsstillelse mv.

 

Udførelse, aflevering & opfølgning:

 • Byggeledelse, fagtilsyn, byggemøder
 • Budgetstyring – herunder udbetaling af rater
 • Afleveringsforretning
 • Projektopfølgning – herunder udbedring af mangler
 • Rådgivning i forbindelse med 1-års gennemgang

BOLIGBEBYGGELSER - TÆT/LAV

Med respekt for det landskab, eksisterende bebyggelser og traditioner er det tegnestuens ambition at skabe resultater, som både vi selv og kunderne kan være stolte af. Tegnestuen har som mål at få arkitektur, teknik, miljø og økonomi til at hænge sammen, samt at sikre bygherren en ajourført viden, til løsning af såvel de tekniske som de arkitektoniske problemstillinger projektet måtte indeholde.

 

Tegnestuen udfører projekter, som altid tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov. Tegnestuens indehaver, Torben Baltsen har igennem hele sit virke beskæftiget sig med arkitektrådgivning indenfor nybygning – herunder udviklingsprojekter med boligbebyggelser, primært efter paradigmet tæt/lave bebyggelse.

 

Kontakt gerne tegnestuen for et uforpligtende møde om muligheder for et samarbejde.

BYGHERRERÅDGIVNING

Byggeri bliver til stadighed en mere og mere kompliceret proces. Derfor kræves der i dag en effektiv rådgivning og styring i forbindelse med ombygninger, nybyggeri, flytning mv. – både i privat, erhvervsmæssigt og offentligt regi.

 

Arkitekt Torben Baltsen er en tæt samarbejdspartner og rådgiver i planlægning af den proces der skal til for at det optimale byggeri bliver en realitet. Tegnestuen varetager bygherrens interesser fuldt ud, og rådgiver om, kontraktforhold, udbudsformer, myndighedsbehandling, økonomi mv.

 

Tegnestuen tilbyder personlig og kvalificeret rådgivning uanset projektets omfang og karakter. Indenfor erhvervsbyggeri foretager tegnestuen eksempelvis volumenstudier og økonomiske beregninger samt analyser af pladsbehov ved inddragelse og interview af brugergrupper mv. Indenfor det private boligbyggeri – enfamiliehuse og andre boligbebyggelser, yder tegnestuen gerne generel rådgivning og kvalitetssikring af- og omkring byggeprocessen.

 

Tegnestuens bygherrerådgivning er med andre ord ikke en standardvare, men målrettes altid den enkelte bygherres ønsker og behov.

KØBERRÅDGIVNING/BOLIGEFTERSYN

For de fleste er det en stor og bekostelig affære at skulle købe bolig. Når man endelig har fundet boligen med den rigtige beliggenhed, størrelse og til den rigtige pris, kan man få behov for ekstra rådgivning om boligens bygningsmæssige tilstand.

 

Til enhver bolig til salg følger diverse lovpligtige rapporter, som i sig selv kan være vanskelige at forholde sig til. Ligeledes kan der være forhold som ingen af rapporterne belyser tilfredsstillende og forståeligt. Dette gør sig specielt gældende ved køb af ejer- og andelslejligheder.

 

Tegnestuen tilbyder en personlig gennemgang af boligen samt diverse dokumenter vedrørende den bygningsmæssige tilstand. Det hele bliver samlet i et kort skriftligt (og mundtligt) notat, hvor køber får et klart og forståeligt overblik over boligens tilstand og eventuelle fremtidige udgifter der ligger i vedligehold og mulige forbedringer.

 

Kontakt gerne tegnestuen og hør nærmere om rådgivningsydelser ved boligkøb.

Erhverv

Erhvervsbyggeri adskiller sig bygningsmæssig ikke specielt fra andre byggerier. Dog er den procesmæssige udfordring noget anderledes. Der kræves ofte en effektiv rådgivning i planlægning af den proces der skal til for at det optimale byggeri bliver en realitet.

 

Tegnestuen har altid lagt stor vægt på inddragelse af samtlige brugere i designprocessen, og har samtidig en stor bevidsthed om at de enkelte løsninger skal indgå i en større sammenhæng.

 

Løsningerne skal, i sammenhæng med de arkitektoniske og tekniske løsninger, give brugerne et supplerende element til større arbejdsglæde i dagligdagen. Tegnestuen varetager bygherrens interesser fuldt ud, og rådgiver om process, kontraktforhold, udbudsformer, myndighedsbehandling, økonomi mv.

 

Arkitekt Torben Baltsen har igennem sit virke udført om- og tilbygninger til diverse virksomheder. Tilpasninger, udbygninger, renoveringer – uanset projektets omfang - håndteres med stort engagement og lyst til at skabe rum til menneskelig udfoldelse

 

Kontakt gerne tegnestuen for et uforpligtende møde om muligheder for et samarbejde.

INSTITUTIONER

Arkitekt Torben Baltsen har igennem sit virke beskæftiget sig offentlige bygninger – det være sig skolebyggerier, børneinstitutioner øvrige undervisningsinstitutioner mv.

 

Tilpasninger, udbygninger, renoveringer – alle typer opgaver håndteres med stort engagement og lyst til at skabe rum til menneskelig udfoldelse

.

Tegnestuen har altid lagt stor vægt på inddragelse af brugere i designprocessen, og har samtidig en stor bevidsthed om med at de enkelte løsninger skal indgå i en større sammenhæng. Løsningerne skal, udover de tekniske forbedringer, opleves som et tilskud til det omkringliggende miljø, og give brugerne af de inde liggende rum såvel som uderum, større glæde i dagligdagen.

REFERENCER

HØR MERE ALLEREDE I DAG ?

KONTAKT NU

FØLG MIG HER

© TORBEN BALTSEN. ALL RIGHTS RESERVED